Thursday, 23 March 2017

GamebookBot400!

I made a dumb new thing called GamebookBot400.

https://twitter.com/GamebookBot400

It makes up random names for gamebooks. Mostly FF in style, but with some curveballs thrown in there. If you're luck score is high, maybe you'll see some funny ones.

Find it on Twitter here: @GamebookBot400.

1 comment:

Thẩm mỹ mắt to said...

Cắt mắt hai mí Hàn Quốc hiện đã trở thành mốt làm đẹp của nhiều cô nàng sành điệu. Bạn còn chần chừ gì mà chưa cập nhật xu hướng?